Berekeningen

Geschreven door Peter

Onder deze rubriek komen alle problemen die je tegen kunt komen bij het maken van berekeningen. Ik ben op dit moment nog bezig met het maken van deze lessen dus onderstaande lijst zal komende week nog uitgebreid worden. Heb je zelf een rekenprobleem dat je graag uitgelegd zou zien, stuur dan een mailtje naar Peter.

Berekening koopkracht

Berekening reëel inkomen

Berekening BTW

Berekening consumentenprijsindex

Berekening loonkosten per eenheid product

Berekening gemiddelde en marginale belastingdruk

Berekening voordeel hypotheekrenteaftrek

Berekening gemiddelde werkweek

Berekening inverdieneffect

Berekening interventiebedrag

Berekening concurrentiepositie

Berekening van een soort elasticiteit

Berekening wig

Berekening arbeidsproductiviteit

Berekening inkomensongelijkheid

Berekening aandeel consument in kostprijsverhogende belasting

Berekening conjuncturele en structurele werkloosheid

Berekening van een nieuw nationaal inkomen met de multiplier

Berekening reële rente

Berekening vermogensrendementsheffing

Berekening beroepsbevolking

Berekening met heffingskortingen

Berekening met AOW    TIP! (belangrijk vanwege de discussie rond de AOW) Berekening met pensioen