Planners 2023-2024

Geschreven door Peter

Planner voor periode A

Stof Schoolexamen periode A

Geschreven door Peter

De schoolexamens starten maandag 30 oktober.

Katern 1: Schaarste en ruil

Katern 4: Ruilen over de tijd

Katern 5: Samenwerken en onderhandelen (alleen hoofdstuk 1)

Katern 6: Risico en informatie

Voorbereiding:

In de klas bespreken we aan de hand van stencils de belangrijkste problemen. Thuis kun je oefenen met opgaven uit het boek of met opgaven uit de examenbundel. Kijk in de planner voor periode A welke opgaven je kunt maken. Voor de planner zie ook deze site.


Antwoorden katern 1: Schaarste en ruil

Antwoorden katern 4: Ruilen over de tijd

Antwoorden katern 5: Samenwerken en onderhandelen

Antwoorden katern 6: Risico en informatie


Wat je niet hoeft te kennen uit het boek