Speculaties examen 2017

Geschreven door Peter

In de onderstaande speculaties behandel ik steeds een onderwerp waarvan ik denk dat het wel eens op het examen gevraagd zou kunnen worden. Als je na het lezen nog vragen hebt of als je op- of aanmerkingen hebt mail dan naar: Peter.

1. Griekenland terug naar de drachme

2. Versoepeling ontslagrecht

3. Hypotheekrenteaftrek  (zie ook speculatie 14)

4. Griekenland en de Staatsschuld

5. Griekenland en privatisering

6. Griekenland en bezuiniging 

7. Griekenland en de euro 

8. Griekenland en de middelen en bestedingen

9. Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit bij banken

10. Keynes en het begrotingstekort

11. Rente, wisselkoers, beleggen en investeren

12. Vertrouwen als collectief goed

13. Financieringstekort en begrotingstekort

14. Hypotheekrenteaftrek en belastingvoordeel

15. De wisselkoers en de Centrale Bank

16. Bonussen, arbeidsinkomensquote en loonquote

17. BTW en allocatie

18. Gemiddelde en marginale belastingdruk

19. Premies volksverzekeringen

20. Belasting en vermogen

21. Vermogen en werkloosheid

22. Conjunctuur, sparen en de betalingsbalans

23. De EMU en convergentie

24. Verhoging arbeidsparticipatie

25. Prepensioen

26. Triple A-status

27. Landbouwpolitiek in de EU

28. De informele economie en de crisis