Aanvulling extra lessen voor eindexamen

Geschreven door Peter

Extra les 1 (kringloop)

Extra les 2 (Voordelen internationale handel)

Extra les 3 (de effecten van belastingverhoging)

Extra les 4 (de interne en externe waarde van een munt)

Extra les 5 (de verschillende markten; in plaatjes)

Extra les 6 (een oplossingsstrategie)

Extra les 7 (Staatsschuld, financieringstekort, rentelasten)

Extra les 8 (Overbesteding, invoerrechten en krappe arbeidsmarkt)

Extra les 9 (kapitaalgoederen, i/a-ratio, nivelleren en denivelleren)

Extra les 10 (prepensioen, omslagstelsel en aanbod van arbeid)

Extra les 11 (koersen, interventie en rentebeleid)

Extra les 12 (waardevast en welvaartsvast)

Extra les 13 (de waarde van een munt)