Inleiding

Geschreven door Peter

Links in het menu vind je een indeling op onderwerp. Deze lessen bieden een voorbereiding op het eindexamen. Raadpleeg in dit verband ook de rubriek: uitleg op onderwerp. Een handige site voor het oefenen van examens vind je hier.

Pensioenen (waarschijnlijk komt hier een opgave over). Om alles te leren over het berekenen van de contante waarde van een bedrag en om te begrijpen waarom pensioenfondsen door de dalende rente geconfronteerd worden met een dekkingsgraad die onder de honderd procent komt, moet je deze les. oed bestuderen.

Termen bij het nieuwe eindexamen.De termen die bij het nieuwe eindexamen horen vind je hier.

Extra sommen (met uitwerkingen) om te oefenen voor het examen. Sommen waarvan ik heb gemerkt dat ze nog wat problemen opleveren vind je hier.

Extra les over geld- en bankwezen. Een les waarin je nog eens goed kunt zien wat er gebeurt met de balans van een bank bij geldschepping vind je hier.

Extra les over schaarste, allocatie en welvaart. Een les waarin nog eens wordt uitgelegd wat de economische wetenschap bestudeert vind je hier.

Extra les over Europa en de welvaart. Een les waarin de welvaartsaspecten van de Europese integratie worden besproken vind je hier.

Extra les over CAO’s, menselijk kapitaal en welvaart. Een les waarin de welvaartsaspecten van CAO’s worden behandeld vind je hier.

Extra les over appreciatie e.d. Een les over het verschil tussen appreciatie en depreciatie enerzijds en revaluatie en devaluatie anderzijds vind je hier..

Extra les over anti-cyclisch begrotingsbeleid. Een les over de maatregelen die de overheid kan nemen om de conjunctuurbeweging te stabiliseren vind je hier.

Extra les over ondernemingsvormen. Een les waarin de verschillende ondernemingsvormen worden besproken vind je hier.

Extra les over invoerrechten. Een les waarin waarin de voordelen van vrijhandel worden besproken vind je hier.

Extra les over de arbeidsinkomensquote. Een les waarin de verdeling van het inkomen over de verschillende productiefactoren wordt besproken vind je hier.

Extra les over averechtse selectie. Een les waarin uitgelegd wordt waarom er steeds meer zzp-ers komen vind je hier.

Extra les over de conjunctuur. Een les waarin wordt uitgelegd wat de verschillende fasen van de conjunctuurgolf zijn vind je hier.