Opdrachten laatste weken

Geschreven door Peter

Opdracht 1: Millionaires for Humanity

Lees het onderstaande artikel uit De Volkskrant:

Het artikel vind je hier

Bekijk nu de volgende video:

video

Maak vervolgens de volgende opdracht en lever deze in op moodle (alleen pdf).

De opdracht vind je hier


Opdracht 2: Oekraïne en De Krim

Economie gaat over schaarste. We spreken van schaarste als je om iets te krijgen productiefactoren (schaarse middelen) moet opofferen. Ook het uitdragen van een boodschap gaat gepaard met het opofferen van schaarse middelen. Het EK is daarom een goede plek om aan een groot publiek iets kenbaar te maken. Het shirt van de spelers is hiervoor bij uitstek geschikt.

Lees het onderstaande artikel:

Het artikel vind je hier

Bekijk nu de volgende video:

video

Maak vervolgens de volgende opdracht en lever deze in op moodle (alleen pdf).

De opdracht vind je hier


Opdracht 3: De zaak Siewert van Lienden

Siewert (heb hem nog twee weken in de klas gehad) heeft 9 miljoen verdiend aan het leveren van mondkapjes in een tijd dat daar heel veel behoefte aan was.

Lee het onderstaande artikel:

Het artikel vind je hier

Bekijk nu onderstaande video:

video

Maak nu de volgende opdracht en lever deze in op moodle (alleen pdf).

De opdracht vind je hier