Planners 2023-2024

Geschreven door Peter

De planner voor periode A

Stof Schoolexamen periode A

Geschreven door Peter

De schoolexamens starten maandag 30 oktober

  1. Katern 1: Schaarste en ruil
  2. Katern 4: Ruilen over de tijd
  3. Katern 5: Samenwerken en risico

Voorbereiding:

In de klas bespreken we aan de hand van stencils de belangrijkste problemen. Thuis kun je oefenen met opgaven uit het boek of met opgaven uit de examenbundel. Kijk in de planner voor periode A welke opgaven je kunt maken. Voor de planner zie ook deze site.


Antwoorden katern 1: Schaarste en ruil

Antwoorden katern 4: Ruilen over de tijd

Antwoorden katern 5: Samenwerken en risico


Wat je moet kunnen, kennen en wat je mag overslaan